• Pazartesi – Cumartesi: 8:00 – 18:30
 • GÜNCEL PROJELERİMİZ VE HAZIR PROJELERİMİZ İÇİN TEKLİF ALIN!

  KALİTE

  Kalitemizden ödün vermiyoruz.

  Eker Yapı İnş. Müh. Mim. Ltd. Şti. firma olarak amacı yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

  Mükemmellik bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve firmamızın kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur.

  ÇEVRE

  Çevremizi önemsiyoruz.

  Eker Yapı İnş. Müh. Mim. Ltd. Şti., en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak “Güzel Çevre” ilkelerimiz ile hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

  İŞ SAĞLIĞI

  Çalışanlarımızın sağlığını düşünüyoruz.

  Eker Yapı İnş. Müh. Mim. Ltd. Şti., en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır.

  İNŞAAT

  İlerleyen çağlar içinde insanlar, devletler, yaşayış şekilleri, gereksinimler, kavramlar değişmiş ve yapılar çeşitlenmiş, büyümüştür. Kısaca, karada veya suda yapılan tüm bina, yol, köprü, baraj, kanalizasyon vb. tesislerin yapım çalışmalarına İNŞAAT denir. İnşaat işleri, bina inşaatı, altyapı inşaatı olmak üzere ikiye ayrılır.

  İnşaat sektörü, insan yaşamını tümüyle etkileyen ve ilgilendiren bir sektördür. Bu sektörün yaptığı konutlarda oturur, okullarda okur, iş yerlerinde çalışır, yol vb. alt yapı tesislerinden yararlanarak yaşarız.

  MÜTEAHHİTLİK

  İnşaat sahasını belirleme, bütçe oluşturma, işe alım süreçlerini yönetme gibi yapının inşa sürecinin tamamını üstlenen müteahhitlerin sorumlulukları şunlardır;

  • Bir inşaat projesinin tüm aşamalarını baştan sona planlamak,
  • Fiyat teklifini oluşturabilmek için malzeme, işçilik, makine ve diğer masrafların maliyetini hesaplamak,
  • Maliyetleri azaltmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak,
  • Müşterilere sunmak üzere proje takvimi oluşturmak,
  • Mimar veya mühendis gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak,
  • Projenin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
  • Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak,
  • İşçi güvenliğini temin etmek,
  • İş performansını denetlemek,
  • Ekipman ve araçların zamanında ve uygun bakımının yapıldığından emin olmak,
  • Acil durumlarda müdahale edilmesini sağlamak,
  • Potansiyel müşteriler için teklif hazırlamak,
  • Gerekli yasal izinleri almak,
  • Projeyi tartışmak ve takip toplantılarını planlamak için müşterilerle iletişime geçmek.

  MİMARLIK

  Mimarlık nedir? Mimarlığın öznesi insandır. Daha sağlıklı, daha konforlu, daha iyi şartlarda yaşamak için mimarlar,  çevreyi, kültürleri, tarihi ve mekanları incelerler. Elde ettiği bilgiler ışığında yeni yapılar, yapı çevreleri tasarlar, inşaat sürecini yönlendirirler. İnsanlık tarihi dikkate alındığında barınma en temel ihtiyaçların başında gelir. Bu bakışla mimarlık aslında Dünya’nın en eski mesleklerinden biri sayılabilir.

  Mimarlar ve mimarlık insanlar için daha konforlu, daha sağlıklı yaşam boşlukları üretirler. Kullanışlılık, kalıcılık, güzellik ve özgünlük mimarların en temel değerleridir.

  İÇ MİMARLIK

  İç mimar, mekan gereksinimlerini belirleyip, renk ve aydınlatma gibi dekoratif öğeleri seçerek iç mekanı işlevsel, güvenli ve güzel hale getirir. Binaların iç mekan tasarımlarını, işlevsel ve estetik düzenlemesini yapar.

  Estetik cazibeye sahip ve mevcut alandan en iyi şekilde faydalanan iç mekanların tasarlanması görevini üstlenen iç mimarların sorumlulukları şunlardır;

  • Müşterinin hedeflerini ve projenin gereksinimlerini belirlemek,
  • Mekanın nasıl kullanılacağını planlamak,
  • Elektrik düzenleri de dahil olmak üzere ön tasarım planlarını çizmek,
  • Aydınlatma, duvar kaplaması, döşeme ve sıhhi tesisat armatürleri gibi malzemeleri belirtmek,
  • Bilgisayar destekli tasarım programları ve el çizim becerileri kullanarak proje sunmak üzere eskizler, çizimler ve kat planları üretmek,
  • İç tasarım projesi için zaman çizelgesi oluşturmak,
  • Malzeme ve işçilik dahil olmak üzere proje bütçesi belirlemek,
  • Yerinde gözlem gerçekleştirmek ve devam eden tasarım projelerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak önerilerde bulunmak,
  • Müşterinin memnun olmasını sağlamak için projeden sonra müşteri ile iletişim kurmak,
  • Mimar, müteahhit, ressam, döşemeci ve inşaat mühendisleri de dahil olmak üzere çeşitli meslektaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak,
  • Sektörel yenilikleri yakından takip etmek.

  MÜHENDİSLİK

  Mühendislik nedir, sorusu ile aklımıza çok geniş ve detaylı bir tanımlama gelse de genel olarak mühendislik, problemleri çözebilmek için gerekli olan bilim ve matematiğin uygulanmasıdır diyebiliriz. Mühendisler, bir şeylerin nasıl çalıştığını anlar ve bilimsel keşiflerin pratik hayatta kullanımı için yöntemler bulur. Bilim adamları ve mucitler genellikle insanlığın yaşam koşullarını iyileştiren yenilikler için uğraş verirler. Ancak bu yenilikleri kullanılabilir bir araç haline ise mühendisler getirir.

  İyi bir bilim adamı, orjinal fikirlere sahip bir kişidir. İyi bir mühendis, mümkün oldukça az orjinal fikirle çalışarak bir tasarım yapan kişidir. Mühendislikte, kendini beğenmiş kişiler yoktur. -Freeman Dyson

  PROJE

  Proje; Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan,
  Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
  Bilimsel bir çalışma olan projede,
  Gözlem yaparak bilgi toplama,
  Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi,
  Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması,
  Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

  TAAHHÜT

  Taahhüt etmek;Üstlenmek, sorumluluğunu üzerine almak.

  Taahhütname
  Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

  EKER YAPI VİSTA DOĞA EVLERİ

  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!

  Çözüm Ortaklarımız